Orta Doğu Teknik Üniversitesi, birimleri, çalışanları ve öğrencileri ile birlikte, tüm bireyler için eşitlik, kapsayıcılık, insan onuruna saygı ve adil davranma gibi evrensel değerleri benimser ve uygulamada bu ilkelere sadık kalır. Bu çerçevede, farklılıklara saygı gösterir ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar.
 
Farkındalığın Artırılması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal bir sorun olduğunu kabul ederek, ODTÜ birimlerinin, mensuplarının, öğrencilerinin ve ODTÜ yerleşkelerinde çalışan-yaşayan tüm bireylerin konuya ilişkin farkındalığını arttırmak ve olumsuz uygulama ve yaklaşımları dönüştürmek için İletişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkelerinin benimsenmesi ve uygulanmasını; öğrenci ve çalışanlara yönelik olarak konuya ilişkin ders ve seminerlerin açılmasını; toplantı ve çalıştayların düzenlenmesini; duyurular ve kamu spotlarıyla üniversite mensuplarının ve toplumun bilgilendirilmesini amaçlar.
 
Temsil ve Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması
Üniversite akademik ve idari birimlerinde, öğrenci ve meslektaş etkinliklerinde, resmi niteliği olan ve olmayan tüm yapılanmaların ve görevlendirmelerin liyakate dayalı olması ve aynı zamanda temsil ve katılımda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması esastır. Toplumsal cinsiyet açısından eşitsizlik yaratan uygulamaların düzeltilmesi için düzenli aralıklarla durum saptaması yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve eşitlik hedeflerinin belirlenmesi öncelikli alanları oluşturmaktadır. Kadın ve erkek (akademik ve idari) personelin özellikle ebeveynlik sürecinde farklı deneyim ve ihtiyaçlarına duyarlı bir anlayışın benimsenmesi, her iki grubun da karar ve sorumluluklara katılımlarını olumlu yönde desteklenmesi amaçlanır.
 
Cinsel Taciz ve Saldırının Önlenmesi
Cinsel taciz ve saldırının tüm yönleriyle önlenmesi ve ortadan kaldırılması esastır. Bu konuda, bireysel veya kurumsal hoşgörü gösterilemez. Bu alanda yapılacak düzenlemeler, cinsel taciz ve saldırının önlenmesini, konu hakkında farkındalığın artırılmasını, fiziksel düzenlemelerle güvenli çalışma ve yaşam ortamının sağlanmasını, konuya ilişkin şikayetlerin alınmasını, gerekli soruşturmanın ivedilikle ve özenle yürütülmesini ve destek mekanizmalarının devreye sokulmasını içerir.
 
Yukarıdaki amaçlarla, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi” görev yapacaktır.

Son Güncelleme:
15/12/2017 - 08:54